گروه A

فقط پنج نفر
تومان 18000000 پرداخت کامل
 • دسترسی آسان به مترو
 • پنج شنبه ها از ساعت 14 الی 17

  جمعه ها از ساعت 9 الی 12
 • به همراه پذیرایی
 • دسترسی فول پک
 • محل برگزاری: تهران
حضوری

گروه B

فقط سه نفر
تومان 18000000 دوره سوم
 • دسترسی آسان به مترو
 • پنج شنبه ها از ساعت 18 الی 21

  جمعه ها از ساعت 14 الی 17
 • به همراه پذیرایی
 • دسترسی فول پک
 • محل برگزاری: تهران
حضوری

🎯 فقط تا 27 تیر با 2۰% تخفیف، دوره حضوری مستر کلاس رو اقساطی ثبت نام کن! 

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
chichiyeس e

فرصت طلایی!

تخفیف 40 درصدی به مدت سه روز!

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

40 درصد تخفیف ویژه دوره حضوری مستر کلاس به مدت محدود!

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه