درخواست دوره جدید دارید؟

ما در راست چین آکادمی خود را بر این وظیفه می دانیم تا با به کارگیری حداکثر تلاش خود بتوانیم تمامی آموزش های مورد نیاز شما را از مرحله یادگیری تا کسب درآمد در حوزه وردپرس و سایت را در اختیار شما قرار دهیم. درخواست برای ضبط دوره جدید یا پیشنهادات خود در جهت بهبود کیفیت دوره های منتشر شده را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.